Werkwijze

Werkwijze

In deze benadering is het belangrijk dat we samen aan de slag gaan met als richtlijn de vraag die jij hebt. Dat begint in het kennismakingsgesprek, waarin we deze hulpvraag formuleren.

De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden gedragspatronen en conflicten. Het is niet altijd nodig om oude verhalen helemaal uit te diepen. Altijd staat centraal wat jij er op dit moment bij ervaart.

Door stil te staan bij wat je nu ervaart ga je gedachten-, gevoels- en gedragspatronen herkennen en krijg je de kans om nieuwe wegen in te slaan.

Lees verder bij kennismaking en vervolg.