Trauma

Trauma

De rol van het  zenuwstelsel

Ieder mens maakt in zijn leven trauma mee, dat hoort bij het leven. En voor een ieder is er de uitdaging om daar zijn weg in te zoeken.

Als trauma je dagelijks leven sterk beïnvloedt of je in de weg staat in je ontwikkeling, biedt professionele hulp steun in de verwerking ervan.

Dit kan gaan over shock-trauma: plotselinge, overspoelende gebeurtenissen zoals een val, een operatie, verkrachting, een natuurramp.

Maar ook langdurige nare situaties werken ontwrichtend. Hoe vroeger deze hebben plaatsgevonden hoe dieper de invloed ervan. Vaak zit er ook een relatie tussen dit ontwikkelingstrauma en shock-trauma. Als je systeem al zwaar belast is geraakt door vroege situaties, ben je gevoeliger voor shock-trauma.

In de laatste wetenschappelijke bevindingen is er steeds meer bewijs dat de invloed van de fysiologie (de processen op het nivo van het zenuwstelsel) groot is in het ontstaan en voortduren van de gevolgen van trauma. Somatic Experiencing biedt de mogelijkheid om stapsgewijs en op maat deze fysiologie te beïnvloeden.

Met Sensorimotor Psychotherapy wordt daarnaast lichamelijk de link gelegd met gevoelens en overtuigingen die je aangeleerd heb tijdens je levenspad tot nu toe en die mogelijk aan herziening toe zijn.

‘Loslaten betekent niet het verleden vergeten of vergeven, het gaat erom dat we de energie van het verleden loslaten, onszelf zodoende ons leven in het heden teruggeven en de weg naar een nieuwe toekomst vrijmaken’  
(Holloway 2002)

 

Lees verder bij SE  en  lees verder bij Sensorimotor Psychotherapy

 

Voor meer informatie over SE: Somatic Experiencing Nederland

Voor meer informatie over  Sensorimotor Psychotherapy