Sensorimotor Psychotherapy

Sensorimotor Psychotherapy

Iedereen heeft in zijn vroege geschiedenis momenten of periodes meegemaakt, waarin het aan iets basaals ontbroken heeft, iets wat wel nodig was om optimaal te kunnen ontwikkelen.  Het kan zijn dat er een gevoel van veiligheid ontbrak of oprechte aandacht. Het kan ook zijn dat je je veel moest aanpassen aan de wensen van anderen of dat presteren de enige manier was om gezien te worden. Het kan zijn dat je niet geleerd hebt om over gevoelens te praten, waardoor je het contact daarmee verloren hebt en je niet goed weet wat je zelf wil. Of er was juist heel veel emotie en drama in je gezin van herkomst en het lukt je moeilijk om op sommige momenten helder te blijven denken. En soms weet je helemaal niet waarom dingen in je leven niet lekker lopen en ook dat kan een aanleiding zijn om op zoek te gaan.

Nu weten we met ons verstand vaak wel dat er weinig  aan te doen was als er bijvoorbeeld financiële problemen waren, die de sfeer in huis bepaalden of dat een van je ouders het zelf zwaar had en daarom uit zijn slof schoot. Nu begrijpen we het dat ouders het soms te druk hebben om precies de goede aandacht te hebben voor hun kinderen. Maar een kind vat dingen anders op dan dat we als volwassene doen. En de overtuigingen die je ontwikkelt als kind kun je je hele leven bij je dragen.

Gelukkig zijn er veel goede overtuigingen, maar helaas hebben we ook vaak negatieve ideeën ontwikkeld over onszelf, de wereld en anderen. Ideeën die nu niet meer kloppen, maar waar vanuit we wel kijken, handelen en voelen. En op die manier dus ook altijd waar lijken te blijven.

Het is dus duidelijk dat het moeilijk is om die ideeën te veranderen en zo tot een ander besef kunnen komen door inzicht en verstand alleen. Dan hadden we dat als volwassenen allang kunnen doen.

Een antwoord op het verlangen om wel verder te ontwikkelen is sensorimotor psychotherapie.
Deze lichaamsgerichte benadering is ontwikkeld en verfijnd door Pat Ogden, schrijfster van het boek Trauma and the body.  Zij heeft met een intens begrip van wat mensen beweegt in combinatie met de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op het gebied van psychologie en neurologie een manier gevonden om mensen heel direct een nieuwe ervaring te bieden, helemaal op maat van hun eigen belangrijke struikelblokken.

Ook als jij het niet meer weet, je lichaam weet wat er nodig is om te veranderen.

We werken n.a.v. je vraag met de dingen die je opmerkt in je lichaam als je over dat onderwerp praat en van daaruit met houding en kleine bewegingen.
We gaan je houding of beweging niet van buitenaf corrigeren. We gaan op zoek naar wat belangrijk is voor jou om de verandering van binnenuit te laten komen.

Soms is er veel verwarring als je nadenkt over je verleden. Je durft er helemaal niet bij stil te staan, omdat het onrust, angst en paniek ontstaat. Dit staat je verdere ontwikkeling dan in de weg. Het kan zijn dat het dan nodig is om eerst of gelijktijdig op een andere manier te werken. Als je kijkt onder het kopje SE , wat staat voor Somatic Experiencing kan je zien hoe.

Voor meer informatie over Sensorimotor Psychotherapy: Sensorimotor Psychotherapy en Nederlands blog over SP

Voor vragen kan je altijd bellen of mailen!