PMT

Psychomotorische therapie

Leren door ervaren

Psychomotorische therapie is een professionele behandelvorm, die zijn kracht al jarenlang bewijst in de reguliere ggz. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om ook in de particuliere sector gebruik te maken van pmt. Pmt is één van de vormen van de zo genoemde vaktherapieën.

Het meest belangrijke element van psychomotorische therapie  is dat je niet alleen in gesprek gaat, maar ook aan den lijve ervaart.  Het lichaam staat centraal in deze behandelmethode. Het gaat daarbij niet om de ’technische’  kant, maar de beleving. Er zit veel opgeslagen in het lichaamsgeheugen. Voor verandering is dus ook een nieuwe lichaamservaring nodig.

Door middel van het ervaren van het eigen lichaam en/of verschillende bewegingsvormen richt pmt zich op het veranderen van denken, voelen en handelen bij heel uiteenlopende hulpvragen. Dans is in mijn therapie één van de mogelijkheden.

Alles gebeurt met aandacht voor de lichaamsbeleving,  lichaamssensaties,  lichaamshouding, lichamelijke spanning en het bewegingsgedrag. Vanuit het doen en ervaren leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en kan je je klachten en problemen anders gaan benaderen.

De behandeling kan zich richten op zowel actuele situaties als op gebeurtenissen uit het verleden en de daarmee verbonden gedragspatronen en conflicten.

Link Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Link Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie