Beperkende patronen

Beperkende patronen

Coping mechanismen

We lopen allemaal beschadigingen op in dit leven. Als kind zoeken we naar een manier van aanpassen aan onze omstandigheden, zodat we zo min mogelijk pijn ervaren.

Helaas zetten niet geuite emoties en ander gedrag dat niet getolereerd werd zich om in spanningen en blokkades. Dit leidt tot een specifiek spierpantser dat functioneert als schild tegen pijnlijke of dreigende emotionele ervaringen. Maar dit pantser beperkt ons ook in onze spontaniteit. Het maakt ons star.

Uiteindelijk wordt dat een chronische aanpassing, waarvan we vaak niet eens meer weten dat het een aanpassing is. We identificeren ons met dit coping mechanisme, dit overlevingsmechanisme, met deze ‘rol’.
Daarmee sluiten we ons af voor pijn, maar dat is tegelijkertijd van invloed op ons vermogen om liefdevolle signalen te ontvangen.

Deze gedragspatronen dragen altijd ook een kracht in zich. Daarmee hebben we het immers gered tot nu toe en dat is zeer waardevol. Dat laten we niet zomaar los.
Soms wordt de prijs echter hoger dan de winst.
Je krijgt bijvoorbeeld  het gevoel dat je klem of gevangen zit. Of je komt steeds dezelfde gedragingen tegen in relaties of werk, die je afhouden van doen wat jij wilt. Of je hebt het gevoel dat je maar doorrent in dit jachtige leven. Belangrijk is om te ontdekken op welke manier dit in stand blijft en om in het hier-en-nu een andere ervaring op te doen, te ontdekken hoe het anders kan. Voor een gewenste, nieuwe levenservaring is ook een nieuwe lichaamservaring nodig. Dan is het aan een ieder van ons om dat in het dagelijks leven aandacht te geven en geleidelijk steeds minder op het overlevingsmechanisme terug te grijpen. Dit hoef je echter niet alleen uit te zoeken. Hieronder staan drie verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan, individueel of met Dans- en Bewegingstherapie in een groep gecombineerd met psychotherapie.

Body Mind Language

Als je erover praat met anderen blijken veel patronen herkenbaar te zijn voor veel mensen. Toch leert de ervaring dat niemand echt weet hoe het specifiek voor jóu voelt en wat jouw weg is om weer ruimte te krijgen, om nieuwe manieren te ontdekken om meer vrijheid te vinden.

Met de lichaamsgerichte methodiek Body Mind Language kan daar sneller een vinger op worden gelegd dan met woorden alleen. BML gebruikt als informatiebron zowel het lichaam als het gesproken woord. Dat laatste het liefst in enkele woorden of korte zinnen als startpunt.

In een kort traject gaan we aan de slag met Body Mind Language, dus met houding en beweging, zodat je handvatten krijgt in de richting waar jij naar toe wil.

Dans- en bewegingstherapie in een groep

Alles wat wij meemaken wordt opgeslagen in ons lichaam. Het lichaam heeft zijn eigen geheugen. Patronen die zijn ontstaan gedurende ons leven hebben hun weerslag gehad op hoe ons lichaam zich ontwikkeld heeft, waar spanningen zich vastzetten, hoe ons zenuwstelsel is afgesteld en hebben dus ook invloed op onze mogelijkheden nu in ons dagelijks leven. Bij gewenste wezenlijke verandering hoort ook een nieuwe lichaamservaring.

Zelf weet ik hoe het is om je niet veilig te voelen en uit nood weg van je gevoel te gaan, uit je lichaam te gaan of je af te sluiten. Je hoofd neemt vaak de overhand, gedachten kunnen gaan spoken en je verliest contact met wat je werkelijk voelt. Aandacht voor je lichaam brengt je in het hier-en-nu, er is even geen verleden of toekomst en je komt terug bij je gevoel.
Dans en beweging brengt levendigheid in dat hier-en-nu!
Ik heb de kracht van dans hervonden zoals die als kind belangrijk voor me was. In improvisatiedans leer ik mezelf te zijn, gevoelens uit te drukken, maar ook kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Dat brengt me een eerlijker contact met mezelf en met anderen.

Dans- en bewegingstherapie is een ontdekkingsreis, een proces van innerlijk gewaarworden, ruimte en expressie geven aan wat daar is zonder het te moeten verklaren. Het geeft toegang tot de wijsheid van het lichaam en van emoties en ontwikkelt vertrouwen in ons menselijk lichaam als bron van ons zijn. Zodat je vanuit een milde, open houding kan ervaren wat er in je binnenste speelt en daar uiting aan geven.
Alle tegenstellingen komen langs: naast zwaarte is er lichtheid, naast samentrekking is er ruimte, naast activiteit is er rust.
In de sessies krijg je handvatten aangereikt om je lichaamsbewustzijn te vergroten, je bewegingsvocabulaire te verbreden, nieuwe bewegingen uit te proberen, vorm te geven aan je innerlijke wereld, te spelen en plezier te hebben.

Het idee om therapie in een groep te gaan doen kan spannend zijn. Hieronder de ervaring van een deelnemer:

Ik wou je toch nog even een berichtje sturen om je te bedanken. Het dansen en bewegen heeft me zo erg geholpen tot nieuwe inzichten te komen en vooral ook om me vrijer te voelen. Jij was daarbij ook een grote factor. Je hebt ervoor gezorgd dat ik me al snel veilig en vertrouwd voelde in de groep om het dansen echt aan te gaan, waardoor ik tot mijn grote verbazing al snel stappen maakte. Ik vond het altijd erg fijn tijdens de sessies, al was het soms confronterend, en ik heb het gevoel dat het me echt heeft geholpen in mijn ontwikkeling en proces. Dank hiervoor en wie weet zien we elkaar nog eens! Groetjes Amanda 

Deze groepstherapie wordt aangeboden in samenwerking met het Winnicott House, centrum voor psychotherapie, in Den Haag.

Authentic Movement

Authentic Movement is een andere benadering die kan passen in bovenstaand traject of op zichzelf kan staan.
Het betekent expressie geven aan je innerlijke landschap zonder erover na te denken. De uitnodiging is om met ogen dicht te bewegen zoals je lichaam op dat moment wil of naar aanleiding van een beeld of een thema. Alles is goed, er zijn geen regels. Dit doe je met een ‘getuige’, in dit geval de therapeut, die op dat moment open aanwezig is en geen interventies doet. Na een aantal van tevoren afgesproken minuten wordt er gesproken over wat jij als beweger wil bespreken. Deze vorm brengt een grote mate van eigenheid tot stand. Er is geen invloed van buitenaf die jouw stroom onderbreekt. Tegelijkertijd komen op deze manier vanzelf thema’s, patronen en gevoelens naar voren en er is alle tijd om te laten ontstaan hoe jij daarmee om wil en kan gaan.

Voor een informatief gesprek, eventueel telefonisch ben je welkom, zodat we samen kunnen kijken welke vorm van behandeling bij jou en je situatie past.