Beperkende patronen

Beperkende patronen

Coping mechanismen

We lopen allemaal beschadigingen op in dit leven. Als kind zoeken we naar een manier van aanpassen aan onze omstandigheden, zodat we zo min mogelijk pijn ervaren.

Helaas zetten niet geuite emoties en ander gedrag dat niet getolereerd werd zich om in spanningen en blokkades. Dit leidt tot een specifiek spierpantser dat functioneert als schild tegen pijnlijke of dreigende emotionele ervaringen. Maar dit pantser beperkt ons ook in onze spontaniteit. Het maakt ons star.

Uiteindelijk wordt dat een chronische aanpassing, waarvan we vaak niet eens meer weten dat het een aanpassing is. We identificeren ons met dit coping mechanisme, dit overlevingsmechanisme, met deze ‘rol’.
Daarmee sluiten we ons af voor pijn, maar dat is tegelijkertijd van invloed op ons vermogen om liefdevolle signalen te ontvangen.

Deze gedragspatronen dragen altijd ook een kracht in zich. Daarmee hebben we het immers gered tot nu toe en dat is zeer waardevol. Dat laten we niet zomaar los.
Soms wordt de prijs echter hoger dan de winst.
Je krijgt bijvoorbeeld  het gevoel dat je klem of gevangen zit. Of je komt steeds dezelfde gedragingen tegen in relaties of werk, die je afhouden van doen wat jij wilt. Of je hebt het gevoel dat je maar doorrent in dit jachtige leven. Belangrijk is om te ontdekken op welke manier dit in stand blijft en om in het hier-en-nu een andere ervaring op te doen, te ontdekken hoe het anders kan. Dan is het aan een ieder van ons om het in het dagelijks leven aandacht te geven en geleidelijk steeds minder op het overlevingsmechanisme terug te grijpen. Dit hoef je niet alleen uit te zoeken.

Body Mind Language

Als je erover praat met anderen blijken veel patronen herkenbaar te zijn voor veel mensen. Toch leert de ervaring dat niemand echt weet hoe het specifiek voor jóu voelt en wat jouw weg is om weer ruimte te krijgen, om nieuwe manieren te ontdekken om meer vrijheid te vinden.

Met de lichaamsgerichte methodiek Body Mind Language kan daar sneller een vinger op worden gelegd dan met woorden alleen. BML gebruikt als informatiebron zowel het lichaam als het gesproken woord. Dat laatste het liefst in enkele woorden of korte zinnen als startpunt.

In een kort traject gaan we aan de slag met Body Mind Language, dus met houding en beweging, zodat je handvatten krijgt in de richting waar jij naar toe wil.

Authentic Movement

Authentic Movement is een andere benadering die kan passen in bovenstaand traject of op zichzelf kan staan.
Het betekent expressie geven aan je innerlijke landschap zonder erover na te denken. De uitnodiging is om met ogen dicht te bewegen zoals je lichaam op dat moment wil of naar aanleiding van een beeld of een thema. Alles is goed, er zijn geen regels. Dit doe je met een ‘getuige’, in dit geval de therapeut, die op dat moment open aanwezig is en geen interventies doet. Na een aantal van tevoren afgesproken minuten wordt er gesproken over wat jij als beweger wil bespreken. Deze vorm brengt een grote mate van eigenheid tot stand. Er is geen invloed van buitenaf die jouw stroom onderbreekt. Tegelijkertijd komen op deze manier vanzelf thema’s, patronen en gevoelens naar voren en er is alle tijd om te laten ontstaan hoe jij daarmee om wil en kan gaan.

Voor een informatief gesprek ben je welkom, zodat we samen kunnen kijken welke vorm van behandeling bij jou en je situatie past.