Nieuws

In Nieuws:

– Informatie over de Rots & Water balanstraining

NIEUW: ROTS & WATER BALANSTRAINING!

Petra Lendfers van Kidspower.pro en ik hebben onze krachten gebundeld om een training te ontwikkelen voor volwassenen die zich overbelast voelen of dat risico lopen, de Rots & Water balanstraining.

Lees hieronder meer over onze training.  Data voor de nieuwe cursussen worden binnenkort bekend gemaakt.
Rots & Water balanstraining
De Rots & Water balanstraining is een psychofysieke training.

Fysieke weerbaarheid is een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwik- kelen en toe te passen in het dagelijks leven.

Het element Rots staat voor weten wie je bent, wat je wilt en weten wat je doet. Water staat voor verbondenheid, communicatie en vriendschap.

Zowel autonomie als verbinding met anderen zijn belangrijk om je prettig in je leven en in balans te voelen.

Waarom deze training?

In de Rots & Water balanstraining leer je als cursist je energie te beheersen en te verde- len. Door fysieke communicatie leer je ook andere communicatieve vaardigheden.

Je wordt gestimuleerd om jezelf niet te verliezen in het gezin of in een groep.

Voor wie?

Vind je het moeilijk om nee te zeggen, of heb je moeite met zelfbeheersing? Vind je het moeilijk je gevoelens onder woorden te bren- gen? Ben je minder weerbaar door rouw, ver- lies of ziekte?

Ben je overmatig extravert of introvert? Er- vaar je overbelasting, door een kind met een rugzakje, baanverlies, echtscheiding, mantel- zorg, pestgedrag op het werk of een burn- out? Dan is deze training iets voor jou!

Wat gaan we doen?

In de training besteden we aandacht aan zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

• De kracht van ademhaling • Veiligheid
• Assertiviteit
• Communicatie

• Jezelf leren kennen
• Empathie
• Innerlijke kracht
• Eigen keuzes maken
• Grenzen voelen en aangeven
• In verbinding treden met de ander

We gaan weinig praten en vooral doen, er- varen en beleven. We doen veel oefeningen met aandacht voor signalen die je lichaam geeft.

Wat neem je mee naar huis?

Lichaamsbewustzijn leidt tot emotioneel be- wustzijn en zelfbewustzijn. Je krijgt toegang tot je eigen kracht. Je kunt onzekerheid, fut- loosheid en somberheid overwinnen en om- zetten in positieve energie en meer draag- kracht.

Aanmelden?

Je kunt jezelf aanmelden of worden doorver- wezen door een behandelaar (huisarts, psy- choloog, psychiater, hypnotherapeut, ge- dragstherapeut, gezinscoach, life style coach, stress counselor, etc).

Aanmelden kan door direct contact met ons op te nemen of je aan te melden via onze web- sites. Contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Data en kosten?

De training omvat 8 wekelijkse sessies van 2 uur. De kosten voor de training bedragen
€ 295,- .

Afhankelijk van je ziektekostenverzekering, aanvullende verzekering of PGB kun je in aan- merking komen voor vergoeding.

Een actueel overzicht met startdata en loca- ties vind je op onze websites.

Contact opnemen

Yvette Groot M 06 51 744186

E info@yvettegroot.nl W www.yvettegroot.nl

Petra Lendfers M 06 22 298395

E info@kidspower.pro W www.kidspower.pro

De eerstvolgende training in 2015 in Rotterdam:

De eerstvolgende training in Alphen a/d Rijn: